Маркетингът вече е наука за човека, не само за пазара