Мариус Куркински представя юбилейния си спектакъл „Мариус 50“ на Аполония 2020