Максим Бехар е новият председател на Съвета на настоятелите на УНСС