Магистрите по „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ на ПУ се реализират успешно на трудовия пазар