МУЗЕЙКО ГОСТУВА В РАЗГРАД С ИЗЛОЖБА „ИЗОБРЕТЕНИЯТА“