МОСВ създаде правен хаос за плана за управление на Пирин и така блокира изработването на нов, качествен план на парка