M3 Communications Group, Inc. стана член №300 на Френско-българската търговска и индустриална камара