M3 Communications Group, Inc. бе обявена за „Работодател без дискриминация“