Любовта към жената се показва ежедневно, а не по дата в календара