Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет стартира на 24 юни