“Лятна СТАРТ академия” обучава безплатно ученици в риск от отпадане от училище