Lucky Hunt Foundation сключи договор за партньорство с Ветеринарномедицински факултет на Тракийския Университет в Стара Загора