Липсата на информираност може да застраши живота и здравето на хиляди хора