Lidl ще намали употребата на хартия с над 160 тона