Lidl изпрати първите абитуриенти по дуална форма на обучение