Lidl e с най-голямо разнообразие от собствени марки на пазара