Lidl-Trek представи своя отбор за емблематичното състезание Tour de France 2023