Lidl Plus продължава да носи още плюсове за потребителите с Купон+