Лидл България с три награди за иновациЯ от конкурсА „продукт на годината“