Лидерите в туризма на Балканите дават пример за сътрудничество