Лекторите на „Бъдители“ ще вдъхновяват студенти в УАСГ