Лектори от Фондация „Бъдители“ ще гостуват на Национална финансово-стопанска гимназия в София