Лектори от Фондация „Бъдители“ мотивираха над 100 ученици в София