Лектор на световно ниво представя последните тенденции в успешната комуникация пред български студенти