ЛЮБОМИР РОЗЕНЩАЙН ОТНОВО В БУРГАС - с дълбока регресия и Вътрешния лечител