LIDL ПРОДЪЛЖАВА ЕКСПАНЗИЯТА СИ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕЗ 2019 Г.