LIDL ПРЕДСТАВЯ УЧИЛИЩЕН ОНЛАЙН-КАТАЛОГ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА