LIDL ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПЛАСТМАСА