LG инициира организационни промени за да подобри ефективността си през 2019 година