LG ОБЯВИ ФИНАНСОВИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020