Културните и гастрономически богатства на Турция бяха представени в България