Крайният срок за кандидатстване за „Зелени Оскари“ се удължава