Конкурсът на Canon за лятна снимка с история е с награда пътешествие