Конференция за отчитане напредъка на проект, част от световната система Precious Plastic