В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

Конференция „Адвокатурата и правата на човека"

12 Октомври 2017г.

  • Pin It

Имаме удоволствието да ви поканим на конференция „Адвокатурата и правата на човека". Форумът ще се проведе от 9:30 часа на 14 – ти октомври, събота в зала „Империал" на хотел Империал в град Пловдив. Основни теми на дискусията е Адвокатската професия – Защита на правата на човека. В дебатите ще бъдат основно обсъдени как условията на работа на адвокатите гарантират ефективната защита и правата на гражданите. В срещата лекции и дискусии ще водят осем водещи юристи от България, Гърция, Румъния и Хърватия. Лектори по темите за свободата на изразяване на адвоката, защита на адвокатската тайна ще бъдат Доц д-р Светла Маргаритова и Евангелос Цурулис, бивш президент на Съвета на Европейските адвокатури и правни общества. Съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека и основните свободи ще води лекция на тема „Достъпът до адвокат в практиката на ЕСПЧ". За общите принципи на правото на ЕС и на Хартата на основните права в ЕС ще говори съдия Александър Арабаджиев – Съд на Европейския съюз. В прикаченият файл ще откриете подробности за програмата на Конференцията, както и пълен списък подробни данни за лекторите. Моля за контакт да търсите адвокат Емилия Недева 0887 699 604

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ
„АДВОКАТУРАТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА “

гр. Пловдив, хотел „Империал“, зала „Империал“, 14 октомври 2017 г.

І. ОТКРИВАНЕ: 9,30 часа-10 часа. Приветствия от официалните гости.

ІІ. ПЪРВИ МОДУЛ: Част І – 10,00- 11 ч.

1. АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ - ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

1.1. Първа тема: Свободата на изразяване на адвоката

Лектори:
1. Eвангелос Цурулис, адвокат от Пирея, бивш президент на Съвета на Eвропeйските адвокатури и правни общества /CCBE/;
2. Доц.д-р Светла Маргаритова.

Следва: дискусия по първата тема;

Следва: Кафе –пауза - 11,00- 11, 30 ч.;

ПЪРВИ МОДУЛ: Част ІІ - 11,30 -13,30 ч.

1.2. Втора тема: Защита на адвокатската тайна

Лектори:
1. Професор Дан Оанча, адвокат от Букурещ;
2. Даниела Екимова, адвокат от Софийската адвокатска колегия;

Следва: дискусия по втората тема;

ПЪРВИ МОДУЛ: Част ІІІ - 11,30 -13,30 ч.

1.3. Трета тема: Правото на достъп до информация в адвокатската практика

Лектори:
1. Иве Бръкич, адвокат от Хърватия , председател на Адвокатската колегия в гр. Задар и член на УС на Адвокатската академия;
2. Александър Кашъмов, адвокат от Софийската адвокатска колегия и ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация

Следва: дискусия по третата тема


ВТОРИ МОДУЛ - 15,00 – 17,00 ч.

1.4. Четвърта тема: Достъпът до адвокат в практиката на ЕСПЧ

Лектор:
Съдия Йонко Грозев, Европейски съд по правата на човека и основните свободи;

1.5. Пета тема: Хоризонтален директен ефект на общите принципи на правото на ЕС и на Хартата на основните права на ЕС

Лектор:
Съдия Александър Арабаджиев , Съд на Европейския съюз;

17.00 - 17.30 ч.
ДИСКУСИЯ ПО ВТОРИ МОДУЛ И ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ – СЪДИЯ В СЪДА НА ЕС /СЕС/

Александър Арабаджиев има безспорни заслуги в реформирането на съдебната система и в утвърждаването на върховенството на закона като принцип в дейността на българските институции. Той е преминал през всички нива в съдебната система- от съдия в Районния съд в Благоевград (1975 - 1983 г.), през Окръжния съд в Благоевград (1983 - 1986г.) и после във Върховния съд (1986- 1991 г.). Бил е конституционен съдия от първия мандат на КС (1991 - 2000 г.). Бил е член на Европейската комисия по правата на човека (1997 - 1999 г.) на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 - 2003 г.), както и наблюдател в Европейския парламент. Активно работи и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). През 2006 г., с решение на МС той е одобрен за съдия в Съда на Европейските общности, където изпълнява своите функции от 12 януари 2007 г. Втори мандат съдия в СЕС след преизбирането му през декември 2011 г. .

ЙОНКО ГРОЗЕВ - СЪДИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Йонко Грозев е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски" и магистратура в най-престижния правен факултет в света - Harvard Law School Cambridge, MA, USA през 1995. Бил е директор на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет, програмен директор на правните изследвания в Центъра за либерални стратегии. Адвокат-правозащитник с множество спечелени дела в Европейския съд за правата на човека в Страсбург, както и дела, водени в обществен интерес.
Впечатляващи негови дела са "Великова срещу България", "Хасан и Чауш срещу България", "Колев срещу България".
Оглавяваше работната група, изработила концепция за преодоляване на последиците от осъжданията на България в ЕСПЧ.
За своята изключителна дейност бе награден през 2002 г. с Международната награда за защита на човешките права от секцията по съдопроизводство на American Bar Association. От януари 2015 година е избран за български съдия в ЕСПЧ.

ЕВАНГЕЛОС ЦУРУЛИС

Адвокат във Върховния съд на Гърция (Ариопага).
Бивш председател на Европейския съвет на адвокатските колегии и правните общества (CCBE).
Бивш зам.-председател на Адвокатската колегия в гр. Пирея и председател на Дисциплинарния съд към колегията.
Професионални членства: Гръцката асоциация по морско право, Гръцкото общество на юристите, занимаващи се с морско право, резервен член на Лондонската асоциация за морски арбитраж; Средиземноморската асоциация за морски арбитраж.
Специализации: Морско право, търговско право, корпоративно и международно право; производства, свързани с морски превоз на стоки, включително процедури относно сигурността на стоките и корабоплаването, трансгранични спорове и изпълнение на чуждестранни присъди и арбитражни решения.
Публикации: Съавтор на колективни трудове относно обезщетение за граждански деликти, граждански производства в Европейския съюз, отговорността за доставка на продукти и услуги, морския превоз на стоки. Член на редакционната колегия на списанието на Пирейската адвокатска колегия.

ДАН ОАНЧА

Професор в Юридическия факултет на Университета в Букурещ, ръководител катедра Публично право, адвокат, титуляр на адвокатска кантора „ Оанча Дан“. Доктор по международно търговско право и Международно частно право. Преподавател в дисциплините „Въведение в римското право“, „Теория на облигацията в римското право“, „История на римската държава и право“.
Заместник-председател на Сената на Университета в Букурещ, председател на комисията за развитие на академичния състав в Университета в Букурещ, член на Съвета на Националната Асоциация на адвокатските колегии в Румъния, член на Директората на румънската асоциация на адвокатите, член на Апелативната комисия на на националната анти-допинг агенция, арбитър в международния търговски арбитраж при румънската камара на търговията и индустрията, член на управителния съвет и арбитър в международния арбитражен съд на Американската търговска камара

ИВЕ БРЪКИЧ

Адвокат от Адвокатска колегия - Задар и неин председател от 2015 година.
Член на Управителния съвет на адвокатурата на Хърватия.
Завършил Юридическия факултет на Университета в Загреб и следдипломна квалификация по наказателно право . В периода 2006-2008 г. е работел в Правния отдел на Община „Задар“, а през 2008 г. в градския съд на гр. Задар.
Автор е на публикациите „Наказателната отговорност на лекарите de lege lata и наказателни предизвикателства de lege ferenda“; „Адвокатският изпит в Хърватия- аргументи „за“ и „против“; „Посредственото извършителство на престъпление“; „Грабежът“ ; „Акционерният капитал на акционерните дружества и дяловия капитал на ООД“.

СВЕТЛА МАРГАРИТОВА

Доцент по криминология в Бургаския свободен университет.
Председател на Българската асоциация по криминология.
Член на Академичния съвет на университета.
Като член на Съвета по законодателство в Министерството на правосъдието – е подготвяла становищата на правителството по дела пред Европейския съд по правата на човека; участвала е като правителствен агент ad hoc в първите две дела срещу България пред Европейската комисия и Европейския съд по правата на човека /Луканов срещу България и Асенов срещу България/. Представила е над 100 жалби до Европейския съд по правата на човека и участвала в процедурата по Европейската конвенция до приключването й като основна насоченост са чл. 6.1. (право на справедлив процес в гражданското и административно правораздаване) и чл. 1 от Протокол 1 (право на мирно ползване на собствеността).
Бивш председател на УС на Фондация “Български адвокати за правата на човека” Регистриран лектор по проблемите на Конвенцията, практиката на Съда по български дела и практическите аспекти на воденето на дела в Страсбург към Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“.
Координатор за България по Европейската програма за обучение по права на човека за правните професии
Съставител на каталога с анотации на всички решения на Европейския съд по правата на човека, постановени против България в периода 1997-2017 година.

АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури през 1990 г., право и философия в СУ „Св. Климент Охридски” през 1997 г. Специализирал е по програма „Права на човека: закон и практики” в Бирмингамския университет, Великобритания и по програма „Застъпничество в международните политики” във Вашингтон, Ню Йорк и Брателборо, САЩ през 1997 г.
Адвокат от Софийската адвокатска колегия, ръководител на правния екип на НПО „Програма Достъп до информация“. Занимава се и с права на човека,в частност с антидискриминационни дела, отказ от образование, полицейско насилие. Защитава журналисти и медии. Председател на Комисията за журналистическа етика, съосновател на Международната мрежа за медийно право,
Международен експерт по открито управление и достъп до информация, борба с корупцията, защита на личните данни и свобода на изразяването.
През 2008 г. представлява ПДИ по делото, в което е отменен като противоречащ на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека чл.5 от Наредба № 40 от 2008 г., предвиждащ пряк достъп на полицията и специалните служби до трафични данни. Представлява успешно Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело № 4/ 2009 г. пред Върховния административен съд относно възможността съсловните организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.
Печели делата Сашов и др. (2010 г.), Касабова, Идакиев (2011 г.), Хаджиев (2012 г.), Бойканов (2016 г.), Анева и др. (2017 г.) пред Европейския съд по правата на човека..
Носител на наградата „Адвокат на годината” на сп. „Правен свят“ за 2008 г.

ДАНИЕЛА ЕКИМОВА

Даниела Екимова-Спирова е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" (1997 г.) и по право на Европейския съюз от King's College London (2015 г.). Работила е като адвокат и правозащитник в България (1999-2008) и като помощник-юрист в секретариата на Европейския съд по правата на човека (2009-2012). Специализира в областта на неприкосновеността на личния живот, дома, офиса и кореспонденцията и защитата на личните данни. Дипломната й работа по право на ЕС е на тема „Правомощията на Европейската комисия да извършва проверки съгласно Регламент 1/2003: достатъчно ли е защитена неприкосновеността на предприятията и физическите лица?“. В момента работи като консултант и обучител по право на ЕС и правата на човека. Членува в Софийска адвокатска колегия от 1999 г.
 

 

 

 

Още новини от Други

RSS виж всички

Ежегодният Благотворителен базар на Международен женски клуб – София събра над 300 000 лв. само за ден

Ежегодният Благотворителен базар на Международен женски клуб – София събра над 300 000 лв. само за ден

Ежегодният Благотворителен базар на Международен женски клуб – София събра над 300 000 лв. само за ден.

MAKOWSKI FIGHTING CHAMPIONSHIP 13 на живо по FightBox HD от Полша

MAKOWSKI FIGHTING CHAMPIONSHIP 13  на живо по FightBox HD от Полша

13-ият Makowski Fighting Championship (MFC) се завръща на живо в ефира на FightBox HD на 16 декември от 21:00 часа.

lidl предлага универсален подарък за празниците

lidl предлага универсален подарък за празниците

От утре клиентите могат да се подготвят и за Новогодишната нощ с празнични фойерверки

В Казанлък отвори нов супермаркет за Коледните празниците

В Казанлък отвори нов супермаркет за Коледните празниците

На събитието присъства кметът на Казанлък Галина Стоянова

Секторът на услугите е най-регулиран в Централна и Източна Европа разкрива докладът AcTrend на компания Grayling

София, 13 декември 2017 г. На шестте наблюдавани пазара в Централна и Източна Европа бяха одобрени 1 040 законодателни акта между 1 август 2016 и 1 август 2017 г. Това е с 5,3% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. През последния отчетен период броят на одобрените актове намалява след три години на нарастване. Най-регулирана индустрия през 2016/2017 е секторът на услугите (14%) от одобрените закони, за разлика от миналата година, когато финансите бяха сред най-регулираните сфери (17%). В сравнение с миналата година законите генерират по-малко медийно внимание в ЦИЕ. Grayling AcTrend Report – пълен текст на доклада.

Абонамент за RSS новини