Колежът по мениджмънт, търговия и маркетниг започва приема за професионални бакалаври по маркетинг и предприемачество