Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг връчи дипломите на Випуск’ 2016