Кое е образованието на бъдещето и какъв е пътят до него е темата на голям форум през ноември