„Книга на спомените“ е темата на петото издание на „Работилница за репортери“