Кметът на гр. Пещера иска общината да стопанисва пещера „Снежанка”