Ключът към хибридния модел на работа е в гъвкавостта