Клиентите на GPS Bulgaria вече могат да отчитат тол таксите с тракери