Кеш Кредит с отличие за силен брандинг в сектора за потребителски кредити