Kaufland образова децата в Eco Kids Tour с игри срещу разхищението на храна