Kaufland България подкрепя младежи в неравностойно положение като партньор на фондация „Тръст за социална алтернатива“