Kaufland България бе отличена за цялостна корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност