Като най – ефективно решение на проблема с алергиите в дома се препоръчват безвредни почистващи препарати.