Кардиоцентър Понтика покрива европейските критерии за интензивна медицина и анестезия