Какво ще стане, ако някой друг живее перфектния ви живот?