Какви са бариерите пред българските домакинства да станат “prosumer” на енергия от възобновяеми енергийни източници?